Jak w praktyce wygląda dezynfekcja rąk?

Mycie jak i także dezynfekcja rąk są czynnościami najważniejszymi, aby zapobiegać licznym zakażeniom. Higieniczne zabiegi znacznie redukują ryzyko przeniesienia patogennych mikroorganizmów. Ma to znacznie olbrzymie w miejscach takich jak zakłady spożywczego przetwórstwa oraz placówki służby zdrowia. Odpowiednia higiena rąk doprowadza do usunięcia wszelkich fizycznych zanieczyszczeń oraz organicznych substancji. Redukuje florę stałą oraz przejściową skóry. Największe z zagrożeń stanowią chorobotwórcze mikroorganizmy. Mogą się one przedostawać na skórę u osób mających kontakt z żywnością. W związku z tym w celu precyzyjnej higieny dłoni, wszelkie higieniczne zabiegi dłoni poprzedzać powinno zdjęcie obrączki, biżuterii, zegarka, obcięcia paznokci oraz zmycia lakieru.

A jak wygląda dezynfekcja? Tenże zabieg oznacza redukcję przejściowej flory na skórze naszych rąk za pomocą dezynfekcyjnych preparatów. Dezynfekcję higieniczną rąk stosuje się przed badaniem, leczniczymi zabiegami, po każdym kontakcie z pacjentem, zanieczyszczonym sprzętem, zanieczyszczonymi przedmiotami, po kontakcie z zakaźnym materiałem, wydalinami oraz wydzielinami.

Higieniczna dezynfekcja naszych rąk nie musi być zawsze poprzedzona myciem rąk. Nigdy jednak nie można pominąć odkażania rąk. Zasada pierwsza mówi, że odkażanie higieniczne powinno być etapem ostatnim higieny rąk przed wejściem do pacjenta oraz po pierwszym od niego odejściu. Tylko zachowanie tejże zasady gwarantuje wszelką eliminację ryzyka przeniesienia na skórze rąk mikroorganizmów do oraz także od pacjenta. Zasada druga odnosi się do sposobu konkretnego dozowania. Pamiętać należy o wcieraniu w ręce preparatu przez jakieś trzydzieści sekund tak, aby skóra naszych rąk była wilgotna stale. Ilość preparatu, to 3 do 5 ml. Zasada trzecia dotyczy szczególnej uwagi na miejsca naszych dłoni, które są pomijane najczęściej. Ich znajomość pozwala na wypracowanie swojego schematu odkażania rąk. Dezynfekcja higieniczna rąk nie musi być zawsze poprzedzona myciem rąk higienicznym. Nigdy nie można pominąć jednak odkażania naszych rąk. Zasady dezynfekcji rąk są bardzo ważne. Osoby piastujące konkretne stanowiska mają konkretne szkolenia co do dezynfekcji rąk. Nie można zapominać o tym, że nie tylko dezynfekcja jest tak ważna, ale również odpowiednie zasady mycia rąk. Zasady te powinny być przez wszystkich przestrzegane. Szczególnie osoby dorosłe powinny dać dobry przykład swoim dzieciom i im te zasady wpajać.